Почувствуй силу природы

Slideshow Image 1
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 2
Slideshow Image 3
Slideshow Image 4
Slideshow Image 5
Slideshow Image 6


 

Murqafid məhlulunun üstünlüyü  civzələrə qarşı istifadə olunan digər ənənəvi vasitələrdən  fərqli olaraq  tərkibinin  dəfnə yarpağının srirtli  çıxarışında hazırlanmasıdır. Belə bir tərkib  Murqafid məhlulunun  effektliyini  artırmaqla civzələrin  tez bir zamanda  sağalmasına və üz dərisi ləkələrinin ağardılmasına  gətirib çıxarır. Murqafid  həssas, zədələnmış  dərilər,  xüsusən də  furunkullu və  civzəli  yağlı dərilərdə  istifadə üçün cox  effektli  vasitədir.


Другие новости по теме: